تقلید پیدا كنم.چگونه انتخاب كنم؟ به نظر شما چه كس x

تقلید پیدا كنم.چگونه انتخاب كنم؟ به نظر شما چه كس... مرجع تقلید برای هر ...
... فرق بین واجب رکنی و غیر رکنی چیست؟ ...
... که لطف کنید آموزش کامل غسل جنابت را بگید که چگونه است و در همین مورد سوال ...
... ایا رنگ کردن مو روزه را باطل میکند ...
... قربانی ...
... نماز احتیاط ایستاده و یا نشسته دو رکعتی چگونه است . 2-در صورت نخواندن تشهد ...

... غسل جنابت با پای گچ گرفته شده </sup>از د ...
... بچه 6ساله نجس ا ...
... مشروب با عرق چیست؟ 2- حکم خوردن مشروب یا عرق چیست؟ 3- مشروب یا عرق جزو چه ...
... از نظ شرعی حکم زنای ذهنی چیست ؟ ...
... ، خواندن ن ...
... وجود دارد؟در صورت وجود داشتن ح ...
حمایت از ما | مشهدهاست
`

تقلید پیدا كنم.چگونه انتخاب كنم؟ به نظر شما چه كس
من میخواهم مرجع تقلید پیدا كنم.چگونه انتخاب كنم؟ به نظر شما چه كسی را انتخاب كنم؟
يکشنبه 8/6/1383

پاسخ :
با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
سایت تبیان درصدد تعیین مرجع تقلید نمی باشد و خود افراد باید با پرسش از افراد مورد اعتماد و اهل علم و تقوا، مرجع تقلید خویش را معین نمایند.
مجتهد و اعلم را از سه راه می توان شناخت :
اول : آنكه خود انسان یقین كند، مثل آنكه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و
اعلم را بشناسد.
دوم : آنكه دونفر عالم عادل كه می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن كسی را تصدیق كنند، به شرطآنكه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند.
سوم : آنكه عده ای از اهل علم كه می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می شود، مجتهد بودن و یا اعلم بودن كسی را تصدیق كنند.
اگر شناختن اعلم مشكل باشد به احتیاطواجب باید از كسی تقلید كندكه گمان به اعلم بودن او دارد، بلكه اگر احتمال ضعیفی هم بدهد كه كسی اعلم است و بداند دیگری از او اعلم نیست به احتیاطواجب باید از او تقلید نماید. و اگرچند نفر در نظر
او اعلم از دیگران و با یكدیگر مساوی باشند باید از یكی ازآنان تقلید نماید.
در صورت وجود ÷رسش یا ابهامی با ما مكاتبه نمایید.
موفق باشید.
مشاوره مذهبی- قم.

 اين مطلب بدون دخالت انساني عينا از اين آدرس کپي شده و تمامي مسوليت آن با ناشر اصلي است.

برترین مطالب


... مفهوم واژه یا کلمه ی دکترین چیست ؟ ...
... سلام. سیاست چماق و هویج چیست؟؟ ...
... بدانم فرق کنگره و سنا در امور اجرایی آمریکا چه تفاوتی با هم دارد؟ ۲-جمهوری ...
... کلمات دیپورت و بایکوت چیست و به چه منظ ...
... در جهان و نوع ...
... سفیر اکرودیته چیست؟ ...

... چه تفاوتی با هم دارند؟ 2-در کدام یک از آن ...
... به وجود امدن كرم ابریشم و استفاده از پیله را برای تحقیق حرفه و فن میخواستم ...
... چسیت؟ یوکاریوت و پروکارویوت چیست؟ گیاهانی که کلروپلاست ندارند کدامند؟ ...
... چیست ...
... زردپی را آش ...
... بر روند بیماریهای عفونی چگونه است؟ کودکان ایرانی علیه چه بیماریهایی ...

سایر مطالب

سایر مطالب

*